English

Пречистване и омекотяване на води

Системи за омекотяване на водата
с производителност до 1 м3/ч.

Различни субстанции, съдържащи се във водата отрицателно влияят не само на човешкия организъм, а също така и на битовите уреди и санитарното оборудване. Разтворените във водата редица химични елементи като магнезий и калций довеждат до повишаване на твърдостта на водата и появата на котлен камък, който се отлага върху металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, като намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия с 30 - 40%.

Ако Вие сте решили да закупите омекотител тип Компакт Елегант, Вие купувате  естетично оборудване, което може да бъде монтирано в дома, котелните, малки фабрики или ресторанти.

Процеса на омекотяване представлява замяна на йоните на калций и магнезий, определящи твърдостта на водата с йоните на натрий. Този процес се извършва, когато водата преминава през йонообменна смола, намираща се в омекотителя. При намаляване на йонообменната способност на смолата, тя се регенерира с разтвор на сол - NaCl. Честотата на регенерацията зависи от твърдостта и количеството на преминалата през омекотителя вода. Омекотители се избират по следните фактори:

  • твърдостта на водата (?d)
  • производителност (м3/ч)
  • време, необходимо за регенерация на смолата

Възможностите за управление са:

  • по време / препоръчва се при равномерно потребление на водата/
  • по обем / препоръчва се при неравномерно потребление/

Забележка:
Водата преди процеса на омекотяване трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и наличието на желязо.В противен случай  се намалява йонообменната способност на смолата.
 

Примерна схема за монтаж на омектотителна станция

Какво представлява обратната осмоза ?

Питейните води от водоснабдителните мрежи са с добро качество, но много често са хлорирани за запазване на бактериологичните параметри до получаване от консуматорите. Анализите показват качеството и органолептичните свойства на водите.

Осмозата е природен процес при който разтвор от ниско минералните соли концентрирано преминават през полупропусклива мембрана и се пpевръщат в друг разтвор от високо минерални воли с цел тяхното разреждане. Чрез прилагането на обратно налягане процеса се превръща в резултат наречен ОБРАТНА ОСМОЗА, който позволява да се получи ЧИСТА ВОДА като изтласка разтвора с по висока концентрация на минерални соли през специална мембрана.

Благодарение на нейната структура и характеристики тази мембрана задържа обратно почти всички разтворени соли, тежки метали, замърсяващи елементи бактерии и вируси като преминалата вода има природна чистота .

Водата получена чрез този процес има особен пречистващ ефект върху човешкото тяло защото премахва токсините. Тя също така има и повишен диуретичен ефект който спомага за разграждането и разреждането на излишните мазнини и липидите за поддържане на здраво тяло и чиста и свежа кожа.

Следователно системите за ОБРАТНА ОСМОЗА са най- безопасния и най-често използвания начин за пречистване на вода в световен мащаб. Техните предимства и нещо повече тяхната безспорна надеждност при горепосочения процес, лесния монтаж и ниските експлоатационни разходи както и факта че не се използват никакви химикали.

нагоре  РЅР°С‡Р°Р»Рѕ 
Copyright 2005 - 2014, Electroluks service                                            [Re]design Pro Minds Created by ABC Design & Communication